Orestis

Pippa

Dona (jetzt Mina)

Oliver (jetzt Olli)

Jolie (jetzt Grete)