Lucy (jetzt Theresa)

Choco (jetzt Apollon)

Rania

Cosima

Milan (jetzt Benny)